MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosoleku otsusega nr. 1, 29. jaanuaril 2018 nimetati MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus ümber  Mittetulundusühinguks Põhja - Eesti Ühistranspordikeskus (registrikood 80213342).

Haabersti ringristmiku ehitustööd

22.02.18

 

Bussiliinidel 108, 109, 111, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129 ja 161 on muutunud Haabersti peatuse asukoht !

NB! Bussiliin 124 jääb peatuma Haabersti peatuses, mis asub Rannamõisa teel.

Haabersti ringristmiku ehitustööde ajaks on avalikele liinidele lisatud Zoo peatus mõlemal suunal (linna sisenev suund on lisatud alates 01.03.2018)

Seoses Paldiski maantee tee-ehitustöödega ja Haabersti ringristmiku rekonstrueerimisega võivad esineda hilinemised kõikidel läänesuuna liinidel.

Rohkem infot liikluskorralduse muudatusest on võimalik leida Tallinna linna kodulehelt.

Toimetaja: SIRLY MILTOP

Muudatused halduskorralduses

 

Alates 01.01.2018 on MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele oma haldusalas transpordi korraldamise ülesanded üle andnud Lääne Maavalitsus, Rapla Maavalitsus ja Lääne-Viru Maavalitsus.

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume vedaja kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade liinide teenuse tellijale MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktil info@harjuytk.ee, kes jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

Läänemaal saab maantee ühistransporditeenuse operatiivinfot vedajaltelt

M.K.Reis-X OÜ infotelefon 5556 4006  haapsalu@reis.ee 

AS L&L infotelefon 477 8775 aare@ll.ee

AS GoBus infotelefon 12012 (E-P) infoliin@gobus.ee

Merel osutab  ühistranspordi teenust

AS Kihnu Veeteed infotelefon 443 1069 veeteed@veeteed.com

Piletiinfo www.veeteed.com

 

Lääne-Virumaal osutab ühistransporditeenust

AS GoBus infotelefon 12012 (E-P) infoliin@gobus.ee

 

Raplamaa ühistranspordi teenuse osutajad

Hansa Bussiliinid OÜ  infotelefon 483 3311 rapla@hansaliinid.ee                     

Remfakt OÜ infotelefon 487 2522 info@remfakt.ee

 

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Tasuta sõiduõigus, vastavalt ühistranspordiseadusele, on kõikidel eelkooliealistel lastel, puudega kuni 16 aastastel lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel, raske nägemispuudega isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama

last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud,

 • puudega kuni 16-aastast isikut,
 • sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut,
 • raske nägemispuudega isikut,
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera. 

Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Maanteeamet

Maakonnaliinidele müüdud piletitele peab olema loetavalt märgitud:

 • pileti number 
 • pileti hind koos käibemaksuga 
 • käibemaksu suurus 
 • sõidu alg- ja lõpp-punkt või sõidupiirkond 
 • liini number ja nimetus 
 • ühissõiduki väljumisaeg, -koht ja kuupäev 
 • vedaja nimi või teenindusmärk ja aadress 
 • kassaaparaadi (kassaseadme) number.


Piletil ei tohi olla parandusi! 

 

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee

Alates 01.04.2018 muudatused liinidel 113, 117, 117A, 116, 116A ja 163

19.03.2018

Alates 01.04.2018 muutuvad edela suuna bussiliinide sõiduplaanid Liin 113 Saku raudteejaamast kell 11:30 → kell 12:00 Liinid 117 ja 117A Muudatused sõiduaegades Tallinnasse siseneval suunal uus peatus Vabaduse väljak KOONDPLAAN Liini 163...  Loe edasi »