22.12.2017 Muudatus Ida suunal alates 08. jaanuarist 2018

Alates 08.jaanuarist korrigeeritakse tööpäeva sõiduplaane liinidel 104A, 104B, ja 151A. Liinil 104A peatusest Balti jaam muutub väljumine kell 20:25 → 20:30 ja peatusest Kostivere muutub väljumine kell 19:50 → 19:45. Liinil 104B peatusest Jäg...  Loe edasi »

22.11.2017 Loksa bussijaama peatuse rekonstrueerimistööd lõppenud
02.10.2017 Muudatus Loksa suunal alates 30. oktoobrist 2017

Idasuuna liinigrupp

 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus ja ATKO Liinid OÜ allkirjastasid 03.09.2015 riigihanke nr 163734 alusel Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Idasuuna bussiliinidel. Leping kehtib kuni 31.12.2018

Liiniguuppi kuuluvad liinid:

104A      Tallinn – Loo – Kostivere

104B      Tallinn – Loo – Lagedi mõis – Kostivere

104C      Tallinn – Loo – Lagedi mõis – Kostivere – Jõelähtme

106        Tallinn – Laagna – Loo

106A      Tallinn – Loo – Lagedi

106B      Tallinn – Loo

150        Tallinn - Laagna - Kostivere - Uus-Rabala - Tallinn

151        Tallinn – Laagna – Kuusalu – Kolga - Loksa

151A      Tallinn – Laagna – Kuusalu – Loksa - Suurpea - Loksa

152        Tallinn – Kuusalu – Kolga – Loksa

152B      Tallinn – Jõelähtme – Valkla – Kuusalu – Kolga – Loksa

153        Tallinn – Laagna – Kuusalu – Kolga - Loksa - Pärispea - Loksa

154        Tallinn – Jõelähtme – Kaberla – Kiiu – Kuusalu – Muuksi – Leesi

155        Tallinn – Laagna - Kuusalu – Loksa

156        Tallinn – Kuusalu – Kahala – Kolga – Loksa – Hara

J1          Tallinn – Laagna – Rebala – Jõelähtme  – Ihasalu  – Neeme

J2          Jõelähtme – Kaberneeme - Kullamäe

Idasuuna teenuse osutaja on ATKO Liinid OÜ

Info telefonil Tel: 6418218

e-post: grupp@atko.ee

koduleht: https://atko.ee

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning väljumise ära jäämised.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kontaktil info@harjuytk.ee, kes on Keila linnaliinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

 

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Tasuta sõiduõigus, vastavalt ühistranspordiseadusele, on kõikidel eelkooliealistel lastel, puudega kuni 16 aastastel lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel, raske nägemispuudega isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. 
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart ; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Harju Maavalitsuse õigustalitus.

Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

Kõikide liinide sõidugraafikud on leitavad sõiduplaanide andmebaasis www.peatus.ee ja koondplaanide kategoorias meie koduleheküljel