Uudised ja teated

« Tagasi

Viimsi valla uus sõidusoodustuste määrus ja tasuta õpilaste ühistransport

Viimsi Vallavalitsus võttis augusti alguses vastu uuendatud kujul määruse „Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas" ehk rahvakeeli sõidusoodustuste määruse, millega nähakse ette täiendavaid sõidusoodustusi.

Põhiliseks muudatuseks on alates 01. septembrist 2014 õpilaste tasuta sõiduõigus. Tasuta sõiduõigus kehtib kõigile Viimsi valda sisse registreeritud õpilastele kõigis Viimsi valla territooriumil sõitvates liinides – vallaliinidel V1 kuni V7 ja maakonnaliinis 114 (lõigul Merivälja kuni Rohuneeme). Tallinna Linnaliini bussides on õpilastele sõit juba varasemalt tasuta. Seega on õpilastel alates 01.09.2014 võimalik tasuta sõita kõigis Viimsi valla territooriumil sõitvates avalikes liinides.

Lisaks koolilastele (põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilased) laieneb tasuta sõiduõigus ka üliõpilastele ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijatele, kes on näiteks linnaloale saabunud. Tasuta sõiduõiguse annab isikustatud ühiskaart või õpilastel elektrooniline õpilaspilet. Sõidu registreerimisel kontrollitakse elukohta ning EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) kannet. Ajateenijal on sõidusoodustuse aluseks väeosa tõend linnaloal viibimise kohta.

Määrusega jäävad kehtima ka varasemad 11 erinevat soodustust tasuta sõiduks. Nii on valla poolt tagatud tasuta sõiduõigus õppuritele terve haridustee vältel, alates lasteaiast kuni ülikooli lõpuni. Juba varasemalt saavad valla territooriumil tasuta sõita kõigil avalikel liinidel pensionärid alates 65 eluaastast.

Määrus

Allikas: Viimsi Vallavalitsue koduleht