Uudised ja teated

« Tagasi

Elektroonilisest õpilaskaardist ning sellega kaasnevast sõidusoodustusest.

Elektrooniline õpilaspilet koos oma sõidusoodustusega on Jõelähtme vallas toiminud juba 2 aastat, kuid ennetamaks kooliaasta alguses tekkivaid küsimusi väike ülevaade ja meeldetuletus.

Oma sõidud tuleb registreerida kõigil liinidel, nii valla siseliinidel kui maakonna avalikel liinidel. Kõigil Jõelähtme valla koolides käivatel lastel on elektrooniline õpilaspilet, mis annab õpilasele tasuta sõiduõiguse kooli ja koju. Tasuta sõiduõiguse määrab vald kooli poolt esitatud taotluse alusel. Kui õpilane või lapsevanem ei ole kooli tasuta sõidusoovist teavitanud siis tuleb ise tasuda kõikide sõitude eest.

Elektrooniline õpilaspilet toimib sarnaselt Ühiskaardile – sellele on võimalik lisaks omavalitsuse poolt antavale tasuta sõiduõigusele kanda ka kuupileteid ja e-raha üksikpiletite ostmiseks. Ehk siis kooli ja koju saab laps oma elektroonilise õpilaspileti alusel tasuta kuid mõnel teisel liinil sõites (nt. teise omavalistusse huviringi) tuleb siiski pilet osta või õpilaspiletile raha laadida. Raha laadimine käib sarnaselt Ühiskaardiga, seda saab teha interneti kaudu (www.pilet.ee) või Ühiskaardi müügipunktides: https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=info&file=kuidasosta_muugipunktid.html>&file=kuidasosta_muugipunktid.html

Meeles tuleb pidada, et septembris ei ole õpilastel tasuta võimalik sõita! Oma sõiduõigust tuleb tõendada juba esimesest koolipäevast, kas esitades sõiduõigusega Ühiskaart, elektrooniline õpilaspilet või ostes juhilt üksikpileti.

Tasuta sõiduõigus läheb automaatselt edasi iga kooliaasta alguses. Koolist lahkunute (kooli lõpetajad või teise kooli minejad) kohta esitab kool nimekirja omavalitsuse esindajale, et tasuta sõiduõigus maha võtta. Samuti teavitab kool kõigi uute õpilaste ja õpetajate kohta, et neile saaks tasuta sõiduõiguse kaardile lisada. Sõiduõigus seatakse õppeperioodiks ehk septembrist juunini.

 

Kui õpilane õpib erivajadustega laste koolis, muukeelses koolis või õpilase pere sissetulek ühe pereliikme kohta ei ületa kahe kordset kehtivat toimetulekupiiri võimaldab vallavalitsus sõidusoodustust 100 % ulatuses. Et sõidusoodustust saada peab lapsevanem, eestkostja, hooldaja või õpilane igal õppeaastal vallavalitsusele esitama vastava vormikohase avalduse, mille võib leida valla koduleheküljelt (www.joelahtme.ee). Vallavalitsusel on õigus nõuda pere sissetulekut tõendavaid dokumente.

Huvikoolide ja täiskasvanute gümnaasiumide õpilastele õppekohta sõiduks sõidusoodustust ei võimaldata. Kutsekoolide õpilased peaksid küsima sõidusoodustuste ja sõidupiletite hüvitamise kohta teavet oma koolidest.

  

 

Kristiina Välba

Sotsiaalnõunik

Allikas:Jõelähtme valla kodulehekülg