Järelevalve ühistranspordis

 

Kooskõlas Eesti Põhiseadusega toimub järelevalve korraldamine alates 19. juunist 2008 kahest eraldi toimivast osast.

 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus teostab kontrolli keskuse ja vedajate vahel sõlmitud lepingute järgimist ning ühistranspordiseadusest ja sõitjateveo üldeeskirjast tulenevate nõuete täitmist. Samuti viib läbi analüütilist kontrolli maakonna avalike bussiliinide teenindamisel laekuva piletitulu osas.

 

Eelnimetatud andmete põhjal koordineerib Keskus tellimuste esitamist, järelevalvet ja piletikontrolli teostatavale üksusele.

 

Harju Maavalitsus teostab Harju maakonna bussiliinidel ühistranspordiseadusest ja sõitjateveo üldeeskirjast tulenevate nõuete täitmise ning ka sõitjate piletikontrolli.