Juhatus

30. jaanuar 2014 valiti üldkoosolekul uus juhatuse koosseis seoses senise juhatuse volituste lõppemisega.

 

Juhatuse koosseis seisuga november 2016:

  1. Taavi Aas
  2. Andres Harjo
  3. Kaupo Kallas
  4. Leevi Laever
  5. Jaanus Mutli
  6. Rein Riga
  7. Enno Tamm
  8. Andrus Umboja

Juhatuse esimeheks valiti 27.02.2014 toimunud juhatuse koosolekul Andrus Umboja. 

 

2016. aasta palgaandmed

2015. aasta palgaandmed

2014. aasta palgaandmed

2013. aasta palgaandmed

2012. aasta palgaandmed

2011. aasta palgaandmed

2010. aasta palgaandmed